Nasz nowy produkt, jakim jest wielkogabarytowy wał przeznaczony do wytwarzania: filtrów dyskowych dla przemysłu papierniczego, przenośników ślimakowych, bębnów destylacyjnych do spalarni odpadów mógł  powstać dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii w jego wytwarzaniu, obejmujących operacje przygotowania (cięcia materiału), spawaniu, montażu z osiowaniem i obróbki  skrawaniem.

Nowoczesna technologia cięcia laserowego  zapewnia  wysoką jakość wykonania w tym wysoką dokładność wymiarową i wysoką jakość powierzchni, która eliminuje konieczność przeprowadzania kosztownych operacji obróbki skrawaniem. Nowoczesne technologie spawania obejmują zautomatyzowane stanowiska spawania liniowego i obwodowego, spawanie przestrzeni zamkniętych oraz automatyczne spawanie łukiem krytym. Automatyzacja procesów spawalniczych, to przede wszystkim większa wydajność samego procesu i wyższa jakość otrzymanych połączeń.

Zasadniczym elementem decydującym o nowoczesności naszego projektu, jest zastosowana metoda minimalizacji wykrzywienia osi geometrycznej  wału, objęta zastrzeżeniem patentowym. Wprowadzamy również nowe materiały konstrukcyjne, w miejsce dotychczas stosowanych stali  stopowych, nowoczesne stale ferrytyczno-austenityczne typu duplex. Charakteryzują się one większą  odpornością korozyjną na działanie szeregu czynników chemicznych oraz dzięki uzyskaniu w nich specjalnej struktury ferrytyczno-austenitycznej posiadają znaczne lepsze własności wytrzymałościowe od stali tradycyjnych. Zastosowanie metody osiowania, pozwoli na wykonywanie wałów podajników o długościach dochodzących do 25m, z ograniczonym do minimum biciem promieniowym zasadniczo wpływającym na trwałość i niezawodność urządzenia.

Cechami funkcjonalnymi odróżniającymi nasz produkt o konkurencyjnych produktów dostępnych na rynku są:

  • Zwiększona wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna, dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów dotychczas nie stosowanych na tego typu konstrukcje, jakimi są ferrytyczno-austenityczne stale o podwyższonej wytrzymałości typu duplex. Dotychczas stosowano powszechnie na tego typu konstrukcje stale konstrukcyjne austenityczne, których wytrzymałość mechaniczna nie przekraczała 70% wytrzymałości stali ferrytyczno-austenitycznych typu duplex, a odporność chemiczna w zależności od środowiska była mniejsza od 15 do 50% od odporności stali typu duplex. Ten czynnik decyduje o żywotności produktu i można założyć, że w takim samym stosunku zwiększy się cykl życia naszego produktu.

  • Zastosowana innowacyjna echnologia minimalizacji wykrzywienia osi geometrycznej wału, która praszcza sam proces technologiczny jego wytwarzania i tym samym wpływa na obniżenie kosztów produkcji.