Język
Certyfikat ASME.EN
Certyfikat ISO 45001:2018.PL / EN / DE
Certyfikat Krajowej Rady Inspektorów Kotłów i Zbiorników Ciśnieniowych wg ASME znak U.EN
METALKO Sp. z o.o. wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.PL / EN / DE
METALKO Sp. z o.o. wdrożyło i stosuje system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015. PL / EN / DE
METALKO Sp. z o.o. wdrożyło i stosuje System Zapewnienia Jakości wg Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/EU Załącznik III, Moduł H1. PL / EN / DE
METALKO sp. z o.o. spełnia pełne wymagania jakości dotyczące spawania wg EN ISO 3834-2, AD 2000 Merkblatt HP 0/HP 100R.PL / EN /DE
METALKO Sp. z o.o. zostało poddane weryfikacji w połączeniu z modułem G wg Dyrektywy 2014/68/EC. PL / EN / DE
METALKO sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe do właściwego przenoszenia oznaczeń materiałowych. PL / EN / DE
UDT – Decyzja UC-03-11-E/7-15 wytwarzanie elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.PL
UDT – Decyzja UC-03-11-W/10-15 wytwarzanie zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych.PL
UDT – Decyzja UC-03-11-N/10-15 naprawa zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych.PL
UDT – Decyzja UC-03-11-P/9-15 modernizacja zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych. PL
Poświadczenie UDT-CERT – Szkolenie spawaczy (stal).PL
Poświadczenie UDT-CERT – Szkolenie spajaczy (tworzywa sztuczne).PL
Poświadczenie UDT-CERT – Egzaminowanie spawaczy (stal).PL
Poświadczenie UDT-CERT – Egzaminowanie spawaczy i zgrzewaczy tworzyw sztucznych.PL
TDT – Decyzja TDT-W/M/N-74/09 modernizacja, naprawa i wytwarzanie cystern kolejowych i drogowych, kontenerów cystern, DPPL metalowych do przewozu materiałów niebezpiecznych.PL
UDT – Świadectwo uznania laboratorium.PL
ATEST Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach dla Ośrodka Szkolenia Spawaczy przy METALKO do szkolenia i egzaminowania spawaczy. PL
UDT – zawiadomienie o wpisie do rejestru jednostek prowadzących szkolenia.PL
Licencja nr 650/LE/2023 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do egzaminowania spawaczy po kursach spawania blach i rur oraz okresowej weryfikacji spawaczy. PL
Licencja dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji w zakresie szkoleń personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła do działania pod egidą Krajowego Forum ChłodnictwaPL
Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2023PL
Rekomendacja BCC.PL