Ośrodek Szkolenia Spawaczy funkcjonujący w Metalko w oparciu o posiadane uznanie Urzędu Dozoru Technicznego, Atest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa w Gliwicach oraz Zaświadczenie TÜV Thüringen Polska Sp. z o. o.,  prowadzi następującą działalność:

– szkolenia kursowe na poziomie podstawowym (moduł I) oraz ponadpodstawowym (moduł II i moduł  III);

– przeprowadzanie kompleksowych egzaminów sprawdzających i rozszerzających spawaczy i lutowaczy.

Ośrodek Szkolenia Spawaczy, jako jednostka realizująca szkolenie spawaczy jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.


Szkolenie i egzaminy spawaczy/lutowaczy prowadzone są w następujących metodach spawania i lutowania:

 • 111 – spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną,
 • 131 – spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą (MIG),
 • 135 – spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą (MAG),
 • 136 – spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym w osłonie gazu aktywnego,
 • 141 – spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG),
 • 311 – spawanie acetylenowo-tlenowe,
 • 912 – lutowanie płomieniowe,
 • Cięcie tlenem

dla następujących rodzajów materiałów: stale niestopowe, drobnoziarniste, niskostopowe chromowo-molibdenowe, stale odporne na korozję ferrytyczne, austenityczne, stale typu duplex, aluminium i jego stopy oraz dla następujących grup materiałów spoiw: FM1, FM2, FM3, FM4 oraz FM5.

Realizowane przez nas szkolenie spawaczy i egzaminy obejmują różnorodne metody spawania i lutowania, takie jak spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111), spawanie MIG (131) i MAG (135) w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego oraz spawanie TIG (141) elektrodą nietopliwą. Dodatkowo, uczymy również spawania acetylenowo-tlenowego (311) oraz lutowania płomieniowego (912). Nasze szkolenie spawaczy obejmuje także techniki cięcia tlenem. Pracujemy z różnymi rodzajami materiałów, w tym stalami niestopowymi, drobnoziarnistymi, niskostopowymi chromowo-molibdenowymi, oraz stalami odpornymi na korozję ferrytyczne, austenityczne, i typu duplex, a także aluminium i jego stopy. 

Zapewniamy również szkolenie spawaczy związane z różnymi grupami materiałów spoiw, obejmującymi FM1, FM2, FM3, FM4 oraz FM5. Nasza kompleksowa oferta szkoleń umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w obszarze spawania i lutowania, przygotowując kursantów do wykonywania zawodu zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.



Egzaminy przeprowadzane są odpowiednio wg norm i przepisów:

 • EN ISO 9606-1 – dla spawania stali,
 • EN ISO 9606-2; -4 i -5 – dla spawania innych materiałów,
 • Dyrektywy Ciśnieniowej (PED) 2014/68/WE,
 • EN ISO 13585 – kwalifikowanie lutowaczy,
 • Wytyczne Instytutu Spawalnictwa nr W-14/IS-17.

Nasz Ośrodek Szkolenia Spawaczy kładzie ogromny nacisk na przestrzeganie norm i przepisów podczas przeprowadzania egzaminów. Dzięki temu nasi kursanci zdobywają nie tylko praktyczne umiejętności, ale również potwierdzone certyfikatami kwalifikacje, które są akceptowane w branży.

Egzaminy w ramach usług przypadających na szkolenie spawaczy są prowadzone zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, takimi jak EN ISO 9606-1 dla spawania stali oraz EN ISO 9606-2, -4 i -5 dla spawania innych materiałów. Nasz Ośrodek respektuje również Dyrektywę Ciśnieniową (PED) 2014/68/WE oraz EN ISO 13585 dotyczącą kwalifikowania lutowaczy.

Dodatkowo, podczas egzaminów stosujemy się do wytycznych Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach, które zapewniają rzetelną ocenę umiejętności kursantów. Dzięki temu nasi absolwenci mogą być pewni, że ich kwalifikacje są zgodne z najwyższymi standardami branżowymi.

Nasza praktyka egzaminacyjna jest starannie zaplanowana i przeprowadzana przez doświadczonych instruktorów, którzy posiadają niezbędne uprawnienia i doświadczenie w ocenie umiejętności spawaczy. Stawiamy na transparentność i uczciwość, zapewniając uczestnikom szkoleń sprawiedliwe i obiektywne egzaminy.

Dzięki naszym wysokim standardom egzaminacyjnym, nasi absolwenci wyróżniają się na rynku pracy jako wykwalifikowani i kompetentni specjaliści. Ich certyfikaty potwierdzają nie tylko umiejętności praktyczne, ale również znajomość i przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów w branży spawalniczej.



Spawacze mogą odpowiednio otrzymać:

 • Certyfikat wydany przez UDT i/lub UDT-CERT (Jednostka Notyfikowana 1433),
 • Certyfikat wydany przez TÜV SÜD (jednostka Notyfikowana 0036),
 • Certyfikat wydany przez Polski Rejestr Statków (Jednostka Notyfikowana 1463),
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Po ukończeniu szkolenia spawacze mają możliwość uzyskania różnych certyfikatów potwierdzających ich kwalifikacje. Wśród dostępnych dokumentów znajduje się certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i/lub UDT-CERT, potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. Kolejną opcją jest certyfikat wydany przez renomowaną jednostkę notyfikowaną TÜV , co dodatkowo podkreśla kompetencje spawacza. 

Alternatywnie, uczestnicy szkolenia mogą uzyskać certyfikat wydany przez Polski Rejestr Statków (PRS), który jest kolejnym uznaniem ich umiejętności. Ostatecznie, świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez Górnośląski Instytut Technologiczny w Gliwicach, stanowi ważny dokument potwierdzający zdanie egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskanie odpowiednich uprawnień w dziedzinie spawania. Te różnorodne certyfikaty są cenione przez pracodawców i branżę jako dowód wyszkolonych i kwalifikowanych spawaczy, co może znacząco zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Ponadto Ośrodek Szkolenia Spawaczy w ramach posiadanego uznania Urzędu Dozoru Technicznego prowadzi szkolenia i egzaminowanie spawaczy i zgrzewaczy termoplastycznych tworzyw sztucznych w następujących metodach zgodnie z normą PN-EN 13067:2013-05:

 • Spawanie gorącym gazem – dyszą okrągłą;
 • Spawanie gorącym gazem – dyszą do szybkiego spawania;
 • Spawanie ekstruzyjne ciągłe;
 • Zgrzewanie gorącym narzędziem – doczołowe;
 • Zgrzewanie gorącym narzędziem – doczołowe/kielichowe
 • Klejenie

dla następujących grup i podgrup materiałowych:

 • PVC – podgrupa: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5;
 • PP – podgrupa: 2.1, 2.2, 2.4, 2.6;
 • PE – podgrupa: 3.1, 3.2, 3.4, 3.9;
 • PVDF – podgrupa: 4.1, 4.3, 4.4,

oraz szkolenie i egzaminowanie laminerów zgodnie z normą PN-EN 13121 dla typów połączeń A, B i C, oraz grup materiałowych żywic: UP, VE i EP.



Spawacze i zgrzewacze termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz laminerzy wytwarzający laminaty żywiczno-szklane otrzymują certyfikaty wydane przez UDT i/lub UDT-CERT.

FORMULARZ KONTAKTOWY


  KONTAKT

  W zakresie spawania i egzaminowania spawaczy

  Krzysztof Kruk
  Tel. +48 609 122 432
  e-mail: krzysztof.kruk@metalko.com.pl

  W zakresie spawania/zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz laminatów:

  Zakład Antykorozyjny
  Katarzyna Żyta
  Tel +48 504 241 435, +48 512 628 115
  e-mail: katarzyna.zyta@metalko.com.pl

  szkolenie-wirtualne
  P1040288
  lutowanie twarde
  P1040343