Ośrodek szkolenia Spawaczy funkcjonujący w Metalko w oparciu o posiadane uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr CO/Sp/Sz/04/03/18 i CO/Sp/Eg/04/03/18 oraz Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr 114/2017,  prowadzi następującą działalność:

– szkolenia kursowe na poziomie podstawowym (moduł I) oraz ponadpodstawowym (moduł II i moduł  III);

– przeprowadzanie kompleksowych egzaminów sprawdzających i rozszerzających spawaczy i lutowaczy.

Ośrodek Szkolenia Spawaczy, jako jednostka szkoleniowa jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.


Szkolenia i egzaminy prowadzone są w następujących metodach spawania i lutowania:

 • 111 – spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną,
 • 131 – spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą (MIG),
 • 135 – spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą (MAG),
 • 136 – spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym w osłonie gazu aktywnego,
 • 141 – spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG),
 • 311 – spawanie acetylenowo-tlenowe,
 • 912 – lutowanie płomieniowe,
 • Cięcie tlenem

dla następujących rodzajów materiałów: stale niestopowe, drobnoziarniste, niskostopowe chromowo-molibdenowe, stale odporne na korozję ferrytyczne, austenityczne, stale typu duplex, aluminium i jego stopy oraz dla następujących grup materiałów spoiw: FM1, FM2, FM3, FM4 oraz FM5.Egzaminy przeprowadzane są odpowiednio wg norm i przepisów:

 • EN ISO 9606-1 – dla spawania stali,
 • EN ISO 9606-2; -4 i -5 – dla spawania innych materiałów,
 • Dyrektywy Ciśnieniowej (PED) 2014/68/WE,
 • EN ISO 13585 – kwalifikowanie lutowaczy,
 • Wytyczne Instytutu Spawalnictwa nr W-14/IS-17.Spawacze mogą odpowiednio otrzymać:

 • Certyfikat wydany przez UDT i/lub UDT-CERT (Jednostka Notyfikowana 1433),
 • Certyfikat wydany przez TÜV SÜD (jednostka Notyfikowana 0036),
 • Certyfikat wydany przez Polski Rejestr Statków (Jednostka Notyfikowana 1463),
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.Ponadto Ośrodek Szkolenia Spawaczy w ramach posiadanego uznania Urzędu Dozoru Technicznego prowadzi szkolenia i egzaminowanie spawaczy i zgrzewaczy termoplastycznych tworzyw sztucznych w następujących metodach zgodnie z normą PN-EN 13067:2013-05:

 • Spawanie gorącym gazem – dyszą okrągłą;
 • Spawanie gorącym gazem – dyszą do szybkiego spawania;
 • Spawanie ekstruzyjne ciągłe;
 • Zgrzewanie gorącym narzędziem – doczołowe;
 • Zgrzewanie gorącym narzędziem – doczołowe/kielichowe
 • Klejenie

dla następujących grup i podgrup materiałowych:

 • PVC – podgrupa: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5;
 • PP – podgrupa: 2.1, 2.2, 2.4, 2.6;
 • PE – podgrupa: 3.1, 3.2, 3.4, 3.9;
 • PVDF – podgrupa: 4.1, 4.3, 4.4,

oraz szkolenie i egzaminowanie laminerów zgodnie z normą PN-EN 13121 dla typów połączeń A, B i C, oraz grup materiałowych żywic: UP, VE i EP.Spawacze i zgrzewacze termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz laminerzy wytwarzający laminaty żywiczno-szklane otrzymują certyfikaty wydane przez UDT i/lub UDT-CERT.

FORMULARZ KONTAKTOWY


  KONTAKT

  W zakresie spawania i egzaminowania spawaczy

  Krzysztof Kruk
  Tel. +48 609 122 432
  e-mail: krzysztof.kruk@metalko.com.pl

  W zakresie spawania/zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz laminatów:

  Zakład Antykorozyjny
  Katarzyna Żyta
  Tel +48 504 241 435, +48 512 628 115
  e-mail: katarzyna.zyta@metalko.com.pl

  szkolenie-wirtualne
  P1040288
  lutowanie twarde
  P1040343