Program produkcji obejmuje wykonawstwo m.in.:

 • zbiorników ciśnieniowych
 • wymienników ciepła
 • kolumn
 • mieszalników
 • reaktorów
 • zbiorników magazynowych
 • podajników
 • elementów i osprzętu maszyn
 • konstrukcji spawanych
 • maszyn dla przemysłu papierniczego

Stosowane materiały, z których wykonywane są produkowane i remontowane urządzenia to stale węglowe, stale kotłowe, stale kwasoodporne austenityczne, duplex, sanicro, nikiel i tytan.

Wykonujemy urządzenia dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, spożywczego, papierniczego, farmaceutycznego, gazowego, energetycznego itp.

Prowadzimy również naprawy i konserwację wykonanych produktów.

Produkty wykonane w METALKO odpowiadają krajowym i międzynarodowym standardom i co najważniejsze – wymaganiom klienta

METALKO zatrudnia wykwalifikowanych inżynierów projektujących różnego rodzaju aparaty i konstrukcje zgodnie z wymaganiami klienta oraz przepisami polskimi jak również międzynarodowymi.

Przy realizacji zadań nowatorskich współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi, takimi jak: Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Łódzka i Gdańska, UTP  w Bydgoszczy, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz z Biurami Projektów i wieloma firmami specjalistycznymi w całej Polsce.


Obecnie Zakład Budowy Aparatury posiada uprawnienia nadane przez :

 • TÜV SÜD
 • UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
 • TDT (Kolejowy Dozór Techniczny)
 • ASME
 • TÜV THÜRINGEN.

Spawacze zatrudnieni w zakładzie posiadają uprawnienia odpowiadające normie EN 287-1:2004 i PN-EN 287-2.


METALKO posiada laboratorium uznane przez UDT.
Wykonujemy następujące badania niszczące i nieniszczące:

 • Badania rentgenowskie
 • Badania ultradźwiękowe
 • Badania penetracyjne
 • Pomiary grubości
 • Pomiary twardości
 • Badania wytrzymałości na zginanie
 • Badania wytrzymałości na rozciąganie
 • Badania udarności
 • Badania makroskopowe
 • Badania składu chemicznego stali i stopów metali
Kolumny i wymienniki ciepła
Wanna filtra dyskowego
Zbiornik wysokociśnieniowy
Zbiornik filtra świecowego z orurowaniem ze stali 1.4436
Zbiorniki i skraplacze

Kolumna z tytanu
Wał centralny filtra dyskowego
Kominy
Połowa wanny filtra dyskowego, próżniowego
Zbiornik- separator ze stali 1.4404
Podajnik
Wymiennik ciepła
Dno sitowe zraszacza rurkowego z tytanu
Ciśnieniowy filtr dyskowy
Podgrzewacz płaszczowo-rurowy ze stali 1.4404

KONTAKT

„METALKO” sp. z o.o.
Zakład Budowy Aparatury

Wojciech Duda Dyrektor Zakładu

Tel  +48 605-295-683
Fax +48 (52) 374 75 32

e-mail:
 aparatura@metalko.com.pl
wojciech.duda@metalko.com.pl