Wykonujemy przeglądy i remonty armatury przemysłowej o średnicach od DN 10 do DN 200 w tym: zawory grzybkowe zaporowe; zawory grzybkowe zwrotne;  zawory bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w armaturze stosowanej w instalacjach chemicznych  wykonanych ze stali węglowych, ze stali kwasoodpornych i żeliwa.Wykonujemy próby ciśnieniowe i szczelności armatury, oraz ustawienie ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa.Wystawiamy poświadczenia przeprowadzonych badań armatury przez własne służby kontroli jakości i potwierdzone przez Inspektora UDT

KONTAKT

„METALKO” sp. z o.o.
Zakład Budowy Aparatury

Wojciech Duda Dyrektor Zakładu

Tel  +48 605-295-683
Fax +48 (52) 374 75 32

e-mail:
aparatura@metalko.com.pl
wojciech.duda@metalko.com.pl