1. Umowa pożyczki nr PB12030/OA-wnc z 11-09-2012r.

PROJEKT: Termomodernizacja budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1261
Kwota pożyczki – netto 65.500,00 zł
Całkowity koszt realizacji netto 87.474,41 zł
Termin realizacji 18.11.2011 ÷ 23.10.2012
Osiągnięcie efektu ekologicznego 31.10.2013


2. Umowa pożyczki nr PB12031/OA-wnc z 11-09-2012r.

PROJEKT: Termomodernizacja budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1260
Kwota pożyczki – netto 249.614,00 zł
Całkowity koszt realizacji netto 332.819,36 zł
Termin realizacji 18.11.2011 ÷ 19.11.2012
Osiągnięcie efektu ekologicznego 19.11.2013


3. Umowa pożyczki nr PB12032/OA-wnc z 11-09-2012r.

PROJEKT: Termomodernizacja budynku hotelowego METALKO nr inw. 0664
Kwota pożyczki – netto 146.320,00 zł
Całkowity koszt realizacji netto 240.465,00 zł
Termin realizacji 06.09.2010 ÷ 19.11.2012
Osiągnięcie efektu ekologicznego 19.11.2013


4. Umowa pożyczki nr PB13060/OA-zc z 22-10-2013r.

PROJEKT: Zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1260
Kwota pożyczki – netto 164.841,59 zł
Całkowity koszt realizacji netto 219.788,79 zł
Termin realizacji 07.08.2013 ÷ 20.05.2014
Osiągnięcie efektu ekologicznego 30.05.2015


5. Umowa pożyczki nr PB13061/OA-zc z 22-10-2013r.

PROJEKT: Zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1261
Kwota pożyczki – netto 25.767,67zł
Całkowity koszt realizacji netto 34.356,89 zł
Termin realizacji 07.08.2013 ÷ 30.05.2014
Osiągnięcie efektu ekologicznego 30.05.2015


6. Umowa pożyczki nr PB13062/OA-wnc z 22-10-2013r.

PROJEKT: Termomodernizacja i zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1303
Kwota pożyczki – netto 164.157,04zł
Całkowity koszt realizacji netto 220.376,06 zł
Termin realizacji 07.08.2013 ÷ 30.05.2014
Osiągnięcie efektu ekologicznego 30.05.2015


7. Umowa pożyczki nr PB13063/OA-wnc z 22-10-2013r.

PROJEKT: Termomodernizacja i zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1262
Kwota pożyczki – netto 48.973,07zł
Całkowity koszt realizacji netto 65.497,43 zł
Termin realizacji 07.08.2013 ÷ 30.05.2014
Osiągnięcie efektu ekologicznego 30.05.2015


8. Umowa pożyczki nr PB13065/OA-zc z 05-11-2013r.

PROJEKT: Termomodernizacja i zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1264
Kwota pożyczki – netto 436.260,62zł
Całkowity koszt realizacji netto 584.630,83 zł
Termin realizacji 07.08.2013 ÷ 30.05.2014
Osiągnięcie efektu ekologicznego 30.05.2015


9. Umowa pożyczki nr PB16003/OA-wnc z 05-05-2016r.

PROJEKT: Termomodernizacja i zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 277
Kwota pożyczki – netto 256.000,00 zł
Całkowity koszt realizacji netto 340.105,00 zł
Termin realizacji 01.04.2016 ÷ 31.10.2016
Osiągnięcie efektu ekologicznego 31.10.2017


10. Umowa pożyczki nr PB16014/OA-wnc z 12-07-2016r.

PROJEKT: Termomodernizacja i zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1305
Kwota pożyczki – netto 278.768,00 zł
Całkowity koszt realizacji netto 348.460,00 zł
Termin realizacji 25.05.2016 ÷ 31.03.2017
Osiągnięcie efektu ekologicznego 31.03.2018


11. Umowa pożyczki nr PB17008/OA-wnc z 01-09-2017r.

PROJEKT: Termomodernizacja budynku przemysłowego METALKO nr inw. 566/01
Kwota pożyczki – netto 3.372.034,00 zł
Całkowity koszt realizacji netto 4.379.800,00 zł
Termin realizacji 22.06.2017 ÷ 31.05.2018
Osiągnięcie efektu ekologicznego 31.05.2019