Świadczymy usługi zabezpieczeń antykorozyjnych środków
transportu drogowego, kolejowego oraz innych elementów instalacji
produkcyjnych.

Oferta zakładu obejmuje :

 • powłoki gumowe i ebonitowe,
 • aparaturę i instalacje z tworzyw sztucznych,
 • powłoki malarskie,
 • wykładziny z laminatów,
 • wykładziny ceramiczne.

Powłoki gumowe i ebonitowe wykonujemy w oparciu o technologię i wdrożoną linię pilotażową w ramach zrealizowanego projektu pt.: „Prace rozwojowe dotyczące ochrony wnętrz cystern przed działaniem agresywnych mediów – prototypowa linia pilotażowa” –  Umowa Nr: PO IR.01.01.01-00-0474/15, zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie – więcej informacji zakładka Projekty

Powłoki gumowe i ebonitowe:

Wykonujemy powłoki ebonitowe i gumowe w:

 • rurociągach i urządzeniach przemysłowych,
 • środkach transportu drogowego i kolejowego,
 • zbiornikach, reaktorach itp.
 • innych urządzeniach według indywidualnych uzgodnień

Wykonujemy gumowanie aparatury ze stali węglowej, austenitycznej i aluminium.

Posiadamy uprawnienia TDT do napraw, modernizacji oraz wytwarzania cystern.

Aparatura i instalacje z tworzyw sztucznych:

Wykonujemy z polietylenu, polipropylenu, polichlorku winylu, PVDF i innych tworzyw termoplastycznych:

 • instalacje technologiczne
 • instalacje wentylacyjne
 • aparaturę chemiczną
 • wanny trawialnicze

Posiadamy uprawnienia UDT do wytwarzania, modernizacji i napraw zbiorników ciśnieniowych i rurociągów przemysłowych.

Powłoki malarskie:

Wykonujemy zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i urządzeń, zestawami malarskimi dobieranymi odpowiednio do warunków pracy i środowiska korozyjnego. 

Wykładziny ceramiczne:

Wykonujemy:

 • wymurówki ceramiczne aparatury i budowli,
 • zabezpieczenie tac
 • regenerację powierzchni betonowych.
01 Elektrolizer
02 Wanna trawialnicza
03 Zbiorniki jonitowe
04 Bęben kablowy
05 Cysterny kolejowe
06 Cysterna samochodowa
07 Konterner
08 Pojemniki DPPL
09 Zbiorniki jonitowe
10 Przegroda sitowa
11 Zbiornik paliwowy
12 Zbiornik magazynowy
13 Rurociągi
14 Reaktor
15 Zbiornik magazynowy
16 Zbiornik magazynowy
17 Zbiorniki buforowe
18 Kolumna absorpcji
19 Nalewaki
20 Stożki