obróbka skrawaniem

Świadczymy usługi:

 • obróbki skrawaniem,
 • produkcji części zamiennych w tym łożysk ślizgowych,
 • napraw i serwisowania maszyn wirowych,
 • diagnostyki drganiowej maszyn i urządzeń wirujących,
 • osiowania laserowego zespołów napędowych.

Specjalizujemy się w usługach napraw i serwisowania:

 • sprężarek chłodniczych, powietrznych różnych typów i producentów ze szczególnym uwzględnieniem sprężarek śrubowych,
 • dmuchaw i wentylatorów różnych typów i producentów,
 • pomp wirowych odśrodkowych oraz wyporowych różnych typów i producentów,
 • przekładni i napędów różnych typów i producentów  –  łącznie z silnikami,
 • innych urządzeń przemysłowych.
 serwis sprężarek
 obróbka skrawaniem cnc

Dysponujemy obrabiarkami CNC w tym:

 • tokarkami  z narzędziami napędzanymi oraz z osią „Y” z możliwościami obróbki detali o masie do 3500kg,
 • frezarkami czteroosiowymi z możliwościami obróbki detali o masie do 3000kg,
 • szlifierką do płaszczyzn.

Ponadto dysponujemy obrabiarkami konwencjonalnymi takimi jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki do płaszczyzn, otworów i wałków.


Wykonujemy łożyska ślizgowe na bazie stopów łożyskowych,  wylewane metodą odśrodkową lub statyczną.

Posiadamy:

− możliwość spawania metodami 111, 135, 141 oraz 311.

− uprawnienia UDT w zakresie spawania oraz kompetencje według normy PN-EN ISO 9712 w zakresie badań wizualnych (VT) stopień 2.

− uprawnienia energetyczne grupy II,

− uprawnienia do pracy z urządzeniami chłodniczymi zawierającymi amoniak, a także substancjami  zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi (f-gazami).

Dysze zmywania pulpy papierniczej.
Łożyska ślizgowe wylewane stopem łożyskowym i obrabiane mechanicznie.
Montaż pompy wody 80D22 WFP po naprawie głównej.
Pakiet uszczelnień nurnika pompy.
Pierścienie prowadzące uszczelnienia.
Pneumatyczny napinacz wstęgi papieru.
Pneumatyczny regulator napięcia wstęgi papieru.
Sprężarka śrubowa chłodnicza półhermetyczna w trakcie montażu.
Sprężarki po naprawie.
Transport pompy wody 80D22 WFP po naprawie głównej.
Uszczelnienia sprężarek.
Uszczelnienia tłoczysk kompresorów i nurników pomp.
Zestaw silnik i sprężarka amoniakalna przygotowany do operacji osiowania.